Seagate pevné disky rady Surveilance
Zaujímavosti • 14.03.2018

Seagate pevné disky rady Surveilance

Ivan Žiak

Hlavnou výhodou využívania pevných diskov pre záznamové zariadenia je, že boli pre tieto zariadenia priamo vyrobené. Výrobcovia si už dávno uvedomili, že pre záznam videa zo CCTV kamier bude potreba veľa diskov a bežné NAS alebo profesionálne disky sa pre tieto účely nehodia.

Kompatibilitu pevného disku Seagate a záznamového zariadenia Dahua si možno preveriť na stránkach výrobcu.

Surveilance vs. Desktop HDD

Desktop HDD

 • Pomer zápis/čítanie firmwarem nastavený na 50:50
 • Disk nie je 24/7. Predpokladá sa vyťaženie max. 8 hodín denne

Pre spustenie užívateľského PC je potrebné najskôr čítanie systémových dát. Po načítaní operačného systému užívateľ opäť najskôr spustí uložený program. Pomer medzi zápisom a čítaním je optimalizovaný pomocou firmware na 50:50. Výrobcovia tiež predpokladajú, že bežná pracovná doba trvá 8 hodín denne a disky sú na túto dobu optimalizované.

Surveilance HDD

 • Pomer zápis/čítanie je firmwarem nastavený na 90:10
 • Disk je 24/7. Predpokladá sa vyťaženie 24 hodín denne
 • Technológie Seagate IDLE 3
 • Senzor vibrácií

Záznamové zariadenie značky Dahua na rozdiel od PC „nabootuje“ aj bez pevného disku. Pevný disk je tu teda predovšetkým pre záznam. Občas je potrebné záznam z disku prehrať, ale to je skutočne len v prípade, že sa stane nejaký incident. Rozloženie času pre zápis a čítanie je v tomto prípade optimalizovaný na 90:10. Záznam prebieha nepretržite a aj preto výrobca zaručuje prevádzku tzv. 24/7.

Ďalším rozdielom v ponímaní funkčnosti je predpokladaný postup spracovania ukladaných dát. Videosekvencie sú veľké, dátové kontejnery, ktoré má väčšina záznamových zariadení, prednastavené uzatvárať po 60 minútach. Jedná sa teda o ustálený prísun veľkého objemu dát. Tento predpoklad dáva spoločnosti Seagate priestor pre vylepšenie vlastností Surveilance pevných diskov.

Technológia Seagate IDLE 3

Technológia Seagate IDLE 3 dokáže pracovať s informáciou o zaťažení disku. Pri zázname kamier z detekcie pohybu, sa automaticky zníži výkon pevného disku. Pri zvýšení objemu ukladaných dát je výkon spätne upravený na odpovedajúcu hodnotu. Znižuje sa tak spotreba energie, zaťaženia pevného disku a vibrácie.

Senzor vibrácií

Pri predstave diskového poľa už o štyroch diskoch, sú vibrácie nežiadúcim javom. Tejto skutočnosti si je vedomý aj výrobca a do svojich diskov implementoval senzory vibrácií. Akonáhle senzory detekujú nežiadúce vibrácie, upravia výkon disku. Zdrojom vznikajúcich otrasov sú ostatné disky, servery a ventilátory.

Cena úložného priestoru

 • Cenovo najvýhodnejší 8 TB HDD
 • Odporúčame diverzifikovať riziko a zvoliť 8 TB zložených z 2x 4 TB HDD

Cena disku je zložená z úložnej kapacity a zariadení pre čítanie a zápis. Prvá zložka je premenná a druhá musí byť prítomná v každom pevnom disku. Bude teda výhodnejšie, poriadiť si „väčšie balenie“. Ale ani to nemusí vždy platiť.

Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najvýhodnejšie vychádza 8 TB disk. Samozrejme je dôležité najskôr v technickom liste (datasheetu) overiť, či zaradenie podporuje zvolenú veľkosť. V prípade dvoch pozícií pre HDD v záznamovom zariadení, je dobré zvážiť kúpu dvoch 4 TB diskov, pre prípad poruchy jedného z diskov. Touto voľbou výrazne znížite riziko straty záznamu. Dôležitá je dobre spočítaná disková kapacita a predpoklad, že sa systém v dohľadnej dobe nebude rozširovať o ďalšie IP kamery.

Výpočet kapacity diskového priestoru

 • On-line/Offline kalkulačky Dahua a Avigilon
 • Úspora financií pri správnej voľbe veľkosti HDD

Aj pre ten najmenší kamerový systém je potrebné spočítať veľkosť diskového úložiska. Najjednoduchším riešením je využitie on-line kalkulačiek Dahua alebo Avigilon. Znižujú riziko, že zákazník bude nemilo prekvapený pri dohľadávaní chýbajúceho incidentu, ktorý bol už prepísaný na novšiu udalosť.

Zabezpečenie ďalšieho pevného disku určite nie je problém. Otázkou je, či ho bude kam umiestniť. Najrozšírenejšie záznamové zariadenia sú práve s jednou pozíciou pre pevný disk. V takom prípade by sa nejednalo o investíciu do ďalších 2 TB, ale do ďalších 4 TB. Zostávajúci disk zostáva samozrejme v prípade jednodiskového zariadenia nevyužitý.

Reklamácia pevného disku Seagate v TSS Group

 • Postup zrýchlenej reklamácie diskov Seagate v TSS Group
 • Nový pevný disk ihneď za reklamovaný

V prípade, že je do záznamového zariadenia možné vložiť viac než jeden HDD, objavuje sa myšlienka, čo ak sa jeden disk poškodí. Určitú dobu bude trvať, než sa na túto nepríjemnú udalosť príde. Na väčšine menších inštaláciách je to práve okamih, až keď sa prihodí výnimočná udalosť a záznam je nedostupný. Aj toto je jeden z argumentov, prečo je potrebné aspoň raz za rok, najlepšie raz za pól roka previesť odbornú servisnú prehliadku kamerového systému. V prípade poruchy pevného disku nastávajú dve nepríjemnosti. Po prvé, bude treba pevný disk vymeniť. Objekt s jedným pevným diskom je razom bez záznamu.

V prípade zakúpenia pevného disku Seagate v TSS Group ide všetko veľmi rýchlo. Ihneď po obdržaní reklamovaného disku inštalačná firma dostáva nový kus rovnakých parametrov a reklamovaný disk sa odosiela do reklamačného strediska Seagate. Ak je reklamácia oprávnená, nový disk zostáva inštalačnej firme. Odpadá teda ďalší výjazd na inštaláciu a práca technika s daľšou výmenou zrreklamovaného HDD.

Pri neoprávnenej reklamácii sa novo poskytnutý disk fakturuje inštalačnej firme. Reklamovaný funkčný disk je vydaný na požiadanie alebo pri ďalšom odberu tovaru z pobočky, na ktorej bol disk reklamovaný.

Druhou stránkou mince sú stratené dáta z poškodeného disku.

Obnova dát

 • Služba profesionálnej obnovy dát u výrobcu
 • Porovnanie cien pro obnovenie dát
 • Postup reklamácie s obnovou dát

Služba profesionálnej obnovy dát u výrobcu

Profesionálna záchrana dát je veľmi drahá alebo časovo náročná záležitosť. Pre všetky disky značky Seagate je možné pri zakúpení prikúpiť profesionálne obnovenie dát z poškodeného HDD priamo u výrobcu. Zákazník svoje dáta dostane nsapäť na prenosnom disku rovnakej kapacity, ktorý zostane v jeho vlastníctve. Samozrejme sa vráti i pôvodne poškodený disk. Pozrite sa, ako je celý proces jednoduchý. Všetko sme vyskúšali a zdokumentovali v nasledujúcom videu.

Porovnanie cien pro obnovenie dát

Každého zaujíma na prvom mieste cena a preto je nižšie uvedená tabuľka cien obnovy dát v koncových cenách.Obnovu dát je potrebné zakúpiť súčasne s pevným diskom, aby sa mohla služba spárovať s konkrétnym zariadením. Z tabuľky je zrejmé, že ceny sú po prepočte na jeden deň ochrany v podstate rovnaké. Malé zvýhodnenie je pri službe na tri roky. Za necelú korunu denne má zákazník skoro 100% istotu, že o svoje dáta nepríde. Je dobré zvážiť, akú službu zvolíte, pretože k jednému disku je možné objednať len jednu službu.

Všetky Seagate Surveilance pevné disky majú nadštandardnú záruku 36 mesiacov. Tato záruka sa samozrejme vzťahuje len na poškodenie pevného disku, ktoré vzniklo bežnou prevádzkou. Nezahrňuje teda obnovu dát. Odporúčame zvoliť najvýhodnejšiu obnovu dát garantovanú na dobu troch rokov od zakúpenia.

Obnova dát priamo od výrobcu je teda ideálne riešenie pre menšie inštalácie, kde by záloha dát vyžadovala zakúpenie ďalšieho pevného disku. Necelých 830 Kč s DPH je teda na tri roky veľmi dostupná služba, ktorá cenovo odpovedá spotrebe elektrickej energie ďalšieho pevného disku.

Postup reklamácie s obnovou dát

Pri reklamácii pevného disku so zakúpenou obnovou dát, za vás v TSS Group všetko radi zariadime. Dostanete teda nový disk pre koncového zákazníka, ktorý môžete ihneď nainštalovať späť. Poškodený disk odošleme do spoločnosti Seagate na obnovu dát. Po doručení externého pevného disku s obnovenými dátami vás budeme kontaktovať a dostanete naspäť aj poškodený disk. Dáta teda môžete prehrať užívateľovi naspäť, alebo mu externý disk ponechať aj s dátami.

Prečítajte si článok Pevné disky pre dohľadové aplikácie, kde nezávislý server tweaktown.com porovnával pevné disky značky Seagate a WD.