Quadrosence plotová ochrana od spoločnosti Umirs
Zaujímavosti • 07.11.2016

Quadrosence plotová ochrana od spoločnosti Umirs

Matej Malovec

Triboelektrická plotová ochrana slúži na chránenie priestoru proti neoprávnenému vniknutiu. Jedná sa o kontaktnú technológiu, ktorá je súčasťou oplotenia a vyhodnocuje otrasy a skrútenie detekčného kábla. Pri plotovej ochrane je možné v software nastaviť limity detekčnej tolerancie. Quadrosense od spoločnosti Umirs sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a vďaka softwaru pre nastavenie aj odolnosťou proti falošným poplachom.

Umirs plotový detekčný systém je vybavený štyrmi vstupmi. Na každý vstup sa dá pripojiť až 250 metrov detekčného kábla. Pomocou prepojovacieho kábla ide detekčnú oblasť posunúť o 250 metrov. Celková dĺžka ochrany je teda 1000 metrov. Každé detekčné pásmo má vlastný alarmový výstup pre lepšiu identifikáciu polohy narušiteľa. Vďaka protokolu RS485 je možné pripojiť až 255 jednotiek Quadrosesnse komunikačným káblom. PC software pre komunikáciu s jednotkou umožňuje pokročilé nastavenia, ktoré eliminujú falošné poplachy. Riadiaca jednotka je umiestnená v montážnej krabici do vonkajšieho prostredia.