Pokročilá plotová ochrana od spoločnosti Sorhea
Zaujímavosti • 28.05.2018

Pokročilá plotová ochrana od spoločnosti Sorhea

Matej Malovec

Spoločnosť SORHEA bola založená vo Francúzsku v roku 1987 a je významným hráčom na poli perimetrickej ochrany. Referencie spoločnosti pokrývajú všetky odvetvia. Produktmi značky SORHEA sú zabezpečené rezidencie pre občanov, priemyselné objekty, administratívne budovy, sklady, ale aj väzenské zariadenia alebo objekty energetického priemyslu. Ponuku tvoria infračervené bariéry, plášťová ochrana, plotová ochrana a laserové detektory. K dispozícii je kompletný sortiment pre návrh a sprevádzkovanie celého systému.

Plotová ochrana

Adresný plotový kontrolér GF600Z je určený pre zónovú perimetrickú ochranu s možnosťou pripojenia dvoch vetiev detekčného kábla SENSCAB 600Z. Kábel ponúka nastavenie citlivosti pre každý jeden senzor. Ľahko teda nastavíte nižšiu citlivosť v časti plota, v ktorej sa vyskytujú otrasy z neďalekej vozovky. Konfigurácia prebieha v grafickom softvéri alebo cez webové rozhranie jednotky. Maximálna dĺžka kábla pre dve pripojené vetvy je 600 metrov. Rozsiahlejšie systémy ľahko ochráni kombinácia riadiacej jednotky MAXIBUS 002 a kontrolérov GF3000 s maximálnou dĺžkou detekčného kábla 3200 metrov. Komunikácia s riadiacou jednotkou prebieha protokolom TCP / IP. Podporované sú komunikačné protokoly Contact ID a CESA pre alarmové prepojenie s elektronickými zabezpečovacími systémami (EZS). Súčasťou dodávky je softvér s presnou lokalizáciou narušenia. V prehľadnom užívateľskom rozhraní možno plotový systém rozdeliť do 128 detekčných zón.