Pevné disky pre dohľadové aplikácie
Zaujímavosti • 22.12.2014

Pevné disky pre dohľadové aplikácie

Ivan Žiak

TSS Group a.s. stálo před rozhodnutím o dodavateli pevných disků a zvolilo světoznámou firmu Seagate.

Konkurence je jistě všem známá a hlavního konkurenta firmu, kterou si všichni představí pod písmeny WD jistě nemusím představovat. Naše firma na základě interních testů zvolila novou řadu surveillance disků od společnosti Seagate a nyní se nám dostal do rukou test nezávislého portálu www.tweaktown.com, který přestavil novou sérii HDD Seagate a při té příležitosti provedl hned srovnání s desktopovou, NAS sérií pevných disků Seagate a pevných disků pro dohledové aplikace od společnosti WD. Server Tweak Town dokonce označil tento produkt svým logem Best Performance Award, které značí výkonností nejlepší produkty v dané kategorii.

 

Hardware a postup testování

Sestava využita pro testování je dle mého uvážení rozumný standard, který nelze označit za nedostačující, nebo podprůměrný. Je třeba podotknout, že se nejedná o vytipované zařízení pro záznam určitého počtu kamer, ale o sestavu, která dokáže plnohodnotně výkonově provést simulaci. Testováno bylo několik aspektů výkonnosti. Od rychlosti čtení a zápisu, přes spotřebu, zpracování CCTV informací a v neposlední řadě porovnání dvou největších rivalů na trhu pevných disku. Jak jsem již zmínil, jedná se o nasazení dvou přímých konkurentů na poli ukládání video záznamů od společnosti Seagate a společnosti Western Digital. 

Test rychlosti čtení a zapisování

Z následujících obrázků je zřejmé proč jsou různé produkty určené pro jiný druh využití a i oko laika odhalí silné stránky nové řady určené pro naše průmyslové odvětví. Změřené hodnoty se pohybovaly mezi 150MB/ - 160MB/s.

Tyrkysová barva znázorňuje pevné disky Seagate Surveillance.
Fialová barva reprezentuje pevné disky Seagate NAS.
Tmavě modrá barva značí pevné disky pro standardní desktop pracovní stanice.

Test spotřeby energie

Z tohoto grafu lze snadno vyčíst 10% úsporu elektrické energie v porovnání s řadou pevných disků pro klasické desktopové počítače. Tato úspora se jistě znatelněji projeví při systémech, které obsahují více než jeden záznamový disk.

Porovnání s HDD společnosti WD

Grafy zobrazují jak rychle je schopen pevný disk uložit procento požadované informace. Osa Y znázorňuje čas v [ms]. Osa X znázorňuje procentuální část uložených dat v [%], ze sta procent daného  úkolu. Čím níže je větší sloupec, tím je pevný disk schopen uložit dříve větší poměrnou část zapisované informace. Je třeba porovnávat, za jaký časový úsek se zapíše převážná část zpracovávaného úkolu. Z grafů je důležité vyčíst, jak rychle se pevný disk při zapisování dostane na hodnotu blízké nule.

Shrnutí výsledků testování

V konečném hodnocení jsou pevné disky Seagate nejlepší volbou pro instalace do 16ti kamer v rozlišení 720p. V ostatních testech se disky značky WD přiblížily hodnotám Seagate.

Článek v originálním znění