Palubné kamery Neoline
Zaujímavosti • 24.09.2015

Palubné kamery Neoline

Anonym

Palubné kamery Neoline

 

V súčasnosti sú ľudia viac zvyknutí denne jazdiť za prácou, navštevovať obchodné centrá a občiansku vybavenosť, alebo sa len tak previezť za mesto kedykoľvek sa podarí utrhnúť z kolobehu povinností. Auto sa stalo spotrebným tovarom, nevyhnutným pre každodenné fungovanie a dostupným každému spotrebiteľovi. Kapacita cestnej infraštruktúry je ale nedostatočná, preplnené cesty sú dôvodom častých kolíznych situácií. Kým sa vodiči naučia predvídať a dodržiavať pravidlá premávky, palubná kamera nám môže uľahčiť život na cestách. Už samotné povedomie o zvýšenom využívaní kamier vo vozidlách, vedie k všeobecnému zvýšeniu ohľaduplnosti vodičov.

 

Praktické využitie kamery

Hlavnou úlohou je zaznamenať všetky a trvale uchovať dôležité udalosti, či už ide o nehodu, trasu ktorou sa dostanete na potrebné miesto, prípadne zaujímavé sekvencie z diania na ceste. Podstatné ale je, že kamerový záznam považuje aj polícia/poisťovňa za dôkaz, prípadne prihliada na takýto záznam pri určení viny/plnenia z poistnej udalosti. Typickým príkladom je „ťukanec“ dvoch vozidiel na parkovisku nákupného strediska. Bez kamerového záznamu je niekedy nemožné objektívne určiť vinníka a vyšetrovateľ je odkázaný na výpovede účastníkov a svedkov. S kamerovým záznamom ale ľahko preukážete, dokonca priamo na mieste, že napríklad to vaše vozidlo stálo a iné zacúvalo do vás a nie inak.

Ďalším častým dôvodom využitia je preukázať nevhodné, neprimerané a zakázané správanie iných účastníkov, ak z toho vyplynula nehoda, alebo škoda na vozidle. Napríklad hanlivé gestá, trúbenie, vybrzďovanie, zámerné poškodenie odparkovaného vozidla, prípadne úmyselné zvýšenie už spôsobenej škody poškodenou stranou za účelom obohatenia sa. Takéto situácie dokážete riešiť, ak máte kamerový záznam.

 

Umiestnenie kamery

V zásade platí, že kamera nesmie byť umiestnená v zornom poli vodiča, nesmie zmenšiť jeho výhľad na cestu a ani odvádzať jeho pozornosť. Ak sa chcete vyhnúť pokute, umiestnite kameru za stredovým spätným zrkadlom na čelné sklo. Kameru tak síce nevidíte, ale ona si odvádza svoju prácu – nahráva.

 

Užívateľské možnosti

Pri výbere modelu je potrebné vedieť ako chceme kameru využívať, za akých podmienok, aké funkcie potrebujeme. Každá kamera nahráva počas jazdy nepretržite v uzavretej slučke a po naplnení kapacity SD karty začne premazávať najstaršie záznamy. Ak kamera (jej senzor preťaženia) zistí otras/preťaženie nad nastavenú hodnotu, považuje to za výnimočnú udalosť (napríklad náraz), a záznam uložený v ten okamih uzamkne a nie je teda premazaný, ale bezpečne uložený. Jednotlivé modely sa ale líšia hlavne typom čipu, optického senzoru, počtom objektívov, funkciou parkovacieho režimu, prítomnosťou displeja, Wifi a GPS a od toho sa odvíja cena zariadenia.

 

WIFI Umožňuje pripojiť sa ku kamere cez aplikáciu mobilného telefónu a urobiť tak nastavenia, vidieť online záber kamery, prípadne stiahnuť záznam do mobilu. (Neoline X53, Neoline S61)
Parkovací režim Umožňuje nahrávať aj pri odparkovanom vozidle,kamera ale musí byť pripojená cez 3-vodičový adaptér. (Neoline X53, X72, X74)
2 objektívy  Obidva sú umiestnené v interiéri, jeden sa smeruje na cestu vpred, druhý na cestu vzad, prípadne do interiéru. (Neoline X53)
Displej Umožňuje urobiť nastavenie, prehrávať záznamy, vidieť online záber kamery. (Neoline S31, S61, X72, X74)
Čip a optický senzor Závisí od nich kvalita záznamu hlavne pri zníženom osvetlení.
GPS Video súbor je doplnený o informáciu pozície GPS súradníc, pri prehrávaní záznamu je tak možno vidieť trasu a miesto na mape, kde sa práve vozidlo nachádzalo. (Neoline X53)
3-osý senzor preťaženia Táto verzia senzoru umožňuje zobraziť v grafe priebeh preťaženia v troch osiach v každom okamihu.  Užívateľ tak má prehľad o spôsobe jazdy, konkrétne o brzdení, zrýchľovaní, prejaví sa tu rýchly prejazd zákrutou, alebo jama na ceste ak auto cez ňu prejde. (Neoline X53)

 

Čo hovorí legislatíva?

V Čechách a na Slovensku platí (CZ- Stanovisko úřadu pro ochranu osobních údajů. č. 1/2015 - Provozování kamery v motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo, SK-smernica č.3/2013 o kamerových informačných systémoch), že na zverejnených záznamoch nesmú byť identifikovateľné tváre ľudí ani evidenčné čísla vozidiel. Neupravený záznam môžete použiť ako dôkaz len pri komunikácii s políciou a poisťovňou. Zverejneniu na sociálnych sieťach sa radšej vyhnite, inak sa môže stať, že z konania pred políciou síce vyjdete ako poškodený, ale súčasne budete povinný zaplatiť vinníkovi pokutu za porušenie práv na ochranu osobných údajov. Použitie kamier v iných európskych krajinách je väčšinou tiež legálne, ale v Portugalsku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Luxembursku je legálne používanie obmedzené, alebo zakázané.