Otvárajte dvere QR kódmi
Zaujímavosti • 11.06.2019

Otvárajte dvere QR kódmi

Matej Malovec

Hľadáte spôsob ako jednoducho a pritom efektívne riadiť prístup osôb do budovy alebo miestnosti? Potrebujete nastaviť niekoľkodenný prístup pre hostí ubytovaných v penzióne, alebo chcete klientom fitness centra udeliť určitý počet vstupov a pritom so všetkými komunikovať prostredníctvom e-mailu? Vyvinuli sme pre vás riešenie, ktoré je vďaka využitiu QR kódov spoľahlivé, užívateľsky príjemné a navyše s minimálnymi nárokmi na údržbu.

A ako to celé funguje? Obsluha systému sa najskôr rozhodne, či návštevníkovi udelí prístup vymedzený časovým rozpätím alebo počtom vstupov (prechodov) a kam umožní návštevníkovi vstup. Zvolené parametre následne zadá do softvéru E QR GEN, z ktorého budú odoslané inštrukcie do prístupových kontrolérov a e-mail obsahujúci "kľúčový" QR kód pre budúceho návštevníka. Pre prípadnú spätnú kontrolu je v softvéri k dispozícii prehľadná evidencia vydaných QR kódov.

Kľúčovým prvkom systému je softvér E QR GEN "z dielne" TSS Group, ktorý komunikuje priamo s prístupovými kontrolérmi Entry (E C3-100, E C3-200, E C3-400). Prostredníctvom protokolu TCP/IP ich možno pripojiť prakticky neobmedzený počet. Chýbať samozrejme nesmú čítačky QR a čiarových kódov Entry E QR R1. Tie sú pripojené ku kontrolérom a komunikujú s nimi cez protokol Wiegand 26. V prípade potreby môžu byť do systému jednoducho integrované aj čítačky bezkontaktných kariet a elektronických RFID kľúčeniek.

Software

E QR GEN

Prístupové kontroléry Entry

E C3-100

E C3-200

E C3-400

Čítačky

E QR R1 – QR a čiarové kódy

ProID10 WM – RFID karty a kľúčenky standard MIFARE 13,56 MHz

ProID10 WE – RFID karty a kľúčenky standard EM 125 kHz

…a ďalšie z ponuky v kategórii Čítačky k prístupovým kontrolérom.

Leták

E QR GEN riešenie pre fitnescentrá