Intelegentná video analýza od Avigilon
Zaujímavosti • 27.02.2015

Intelegentná video analýza od Avigilon

Ivan Žiak

Video analýza nie je len niečo nové a technologický trend. Je to smer, ktorým je nutné sa v dnešnom pretechnizovanom svete uberať z dôvodov, ako sú pribúdajúca kriminalita, uľahčenie ľudskej práce a väčší počet sledovaných lokalít. Zo štúdie práce dohľadového pracovníka vyšlo najavo, že už po dvadsiatich minútach sledovania stále rovnakého stráženého priestoru na obrazovke obsluha nepostrehne až 95 % celkovej aktivity zachytenej priemyselnou kamerou.

Tento fakt rieši práve video analýza, ktorá v spolupráci s Avigilon softvérom ponúka riešenie, ako zamedziť úniku podstatných informácií, okamžite na ne poukázať a štatisticky vyhodnotiť možné hrozby. Softvér Avigilon u video analýzy ponúka vysoký komfort obsluhy, rýchlosť a inteligentný učiaci režim, ktorý zlepšuje výsledky.

Avigilon video analýzu možno nasadiť aj u starších analógových systémov pomocou zariadenia Rialto A4, ktoré umožní pripojiť až štyri analógové kamery. Existujúci IP systém pripojíte do zariadenia Rialto I4, alebo Rialto R-Serie. Hlavnou výhodou je zachovanie existujúceho IP systému s možnosťou využiť Avigilon video analýzu.

Avigilon ďalej ponúka sériu kamier, kde je video analýza obsiahnutá priamo v kamere. Jedná sa o kamery v kompaktnom, alebo dome prevedení s rozlíšením 1 až 8 MPx napr. 1.0C-H3A-DO1. Video analýzu možno vyhodnocovať v rozlíšení až 16MPx, čo je jedna z konkurenčných výhod systému Avigilon. Pre rozsiahle scény možno využiť výhody Avigilon HD Pro kamier v kombinácii s inteligentnou video analýzou. Pre najnáročnejších podmienky sú k dispozícii aj termokamery opatrené video analýzou.

 

Pre rozoznanie automobilu, alebo postavy softvér Avigilon potrebuje iba 20 pixelov. Vyššia detekcia sa dosahuje v rozmedzí 40-64 pixelov. Nárast nad hranicu 64 pixelov už zásadne nezvyšuje presnosť rozpoznania objektov. Časový interval potrebný na rozpoznanie objektu je len 2 sekundy. Každá kamera má v sebe uchovanú databázu s viac ako 200 000 rôznymi vzorkami pohybu človeka alebo vozidla. Na základe tejto databázy nie je nutné nič nastavovať a kamera automaticky rozlišuje osobu, vozidlo alebo iný neznámy objekt. Najväčšou výhodou je, že systém sa stále učí a celé riešenie sa dá označiť ako „umelá inteligencia“. V praxi to znamená, že operátor jednoduchým označením alarm / falošný alarm znižuje počet falošných poplachov a tým zdokonaľuje systém. Inými slovami, ak systém raz chybne označí objekt a operátor toto rozpoznanie označí za nesprávne, tak nabudúce rovnaký objekt už bude rozpoznaný správne. Týmto odpadá akékoľvek komplikované nastavenie a opravovanie servisnou firmou a všetko zvládne operátor kamerového systému jednoduchým značením alarm / falošný alarm.

Ľahké nastavenie aj aktivácia

Avigilon video analýza je plne implementovaná do softvéru Avigilon. Nastavenie aj obsluha spĺňa všetky kritériá jednoduchej obsluhy, ktoré sú Avigilonu vlastné. Pre aktiváciu analýzy na kamere stačí vykonať iba 3 nasledujúce kroky:

  1. Pripojiť analytickú kameru alebo  termokameru Avigilon do Avigilon serveru
  2. Povoliť detekciu osôb, alebo automobilov
  3. Nastaviť pravidlá pre detekciu

Pravidlá maximalizujú efektivitu

Vyššie uvedené fakty o detekcii možno v Avigilone ľahko pretransformovať do analytických pravidiel. Tieto pravidlá pomáhajú obsluhe zefektívniť prácu. Pre vyhodnotenie obrazovej informácie z dohľadového systému zloženého z desiatok kamier už nie je potrebný väčší počet pracovníkov obsluhy. Obsluha reaguje na podnety, ktoré zachytí video analýza a podniká bezpečnostné opatrenia.

Ukážka princípe najviac využívaných pravidiel

Po nastavení, ktoré demonštrujú predchádzajúce dve videá už stačí len otestovať zvolené nastavenia a osvojiť si vyhodnotenie zachytených udalostí. viď. nasledujúce DEMO:

Video analýza v podaní Avigilonu je mocným nástrojom, ako pre rozsiahle monitorovanie objektov strategického záujmu, ako sú ropovody, elektrárne a vodné diela, tak aj pre spätný offline prehľad pohybu ľudí a vozidiel v súkromnom sektore.