INTEGRÁCIA PRÍSTUPOVÉHO A DOCHÁDZKOVÉHO SYSTÉMUV JEDEN FUNKČNÝ CELOK
Zaujímavosti • 20.04.2015

INTEGRÁCIA PRÍSTUPOVÉHO A DOCHÁDZKOVÉHO SYSTÉMUV JEDEN FUNKČNÝ CELOK

Matej Malovec

Pri sledovaní televíznych reklám vám lákavé spoty ponúkajú riešenie tzv. 2v1 aj viac. Každý divák si občas pomyslí, že už ani nevie kam marketing cieli, aby sa trafil priamo do čierneho, teda do otvorenej peňaženky spotrebiteľov. Nie je vždy nutné zmiešať len maslo s margarínom, aby sme pri požívaní výsledku vlastne premýšľali, či máme to najlepšie z oboch, alebo len produkt, ktorý sme vlastne nemali v úmysle kúpiť. Samozrejme nemožno porovnávať potraviny a techniku už len z toho dôvodu, že úžitkovým výstupom sú rozdielne očakávania, ale analógia je viac než nápadná.

Iným prípadom je pridanie hodnoty do existujúceho systému a to využitím funkcie podobných technológií, aby sme produkt posunuli na úplne inú úroveň. Na otázku, aké sú hlavné funkcie prístupového a dochádzkového systému, iste aj neodborná verejnosť odpovie, že prístupový systém riadi prístup a dochádzkový systém dochádzku. Ako sa bude správať kombinácia oboch systémov, vám načrtneme v tomto článku.

Hlavnou výhodou tejto integrácie bude dozaista úspora nákladov. Tá sa premietne ako do menších objemov nákupov zariadení, tak do nákladov na obsluhu oboch systémov iba raz oprávnenou osobou. Integrácia v tomto prípade neznamená stratu pôvodných funkcií. Jedná sa o stopercentné zachovanie existujúcej funkcionality a prelínanie oboch systémov v jeden súvislý "organizmus".

Predstavte si tú možnosť, že každé zariadenie pôvodne určené len pre otvorenie dverí je možné využiť aj pre sledovanie prítomnosti osôb v objekte, alebo pre dochádzku. Tieto funkcie strážení objektu sprostredkujú online prehľad o pohybe aj počte prítomných osôb a umožnia automatické zapnutie alarmu v časti objektu po odchode poslednej prítomnej osoby.

Previazaním všetkých možností prístupu ako sú turnikety, vjazdové čítačky s dlhým dosahom, biometrické čítačky, alebo klasické RFID čítačky s dochádzkou odpadá nutnosť všetkých pracovníkov sa v 8:00 tlačiť na vrátnici pri termináli dochádzky. Každý môže prísť iným vchodom a systém sa postará o distribúciu potrebných dát ako pre prístup, tak pre dochádzku.

Teraz vám ponúkame zaujímavé riešenie, ktoré je možné využiť vo veľkom podniku u štátnych organizácií ako sú školy, nemocnice, knižnice a iné inštitúcie. Systém ľahko zachytí príchody, odchody a využije tieto dáta pre vyhotovenie dochádzky. Systém umožňuje užívateľovi RFID karty sprístupniť len časť objektu, alebo žiakom dovolí vstup len do učební, ktoré v daný čas zodpovedajú ich rozvrhu.

Iste vás "prepadne" obava, keď si predstavíte, ako budete inštalovať server, dva rozdielne systémy, nastavovať potrebné databázy a prepojenia medzi nimi. Tieto obavy rozptýli ponuka balíčkového riešenie, ktoré obsahuje hardvér, nainštalovaný softvér, potrebné aktivované licencie a štandardné odporúčané nastavenie zhodné s priloženým užívateľským manuálom.

Riešenie značky Entry, či už len pre prístup, dochádzku, alebo kombináciu oboch systémov poskytuje profesionálnu systémovú aplikáciu pravidiel a požiadaviek pre radových zamestnancov, manažérov, návštevníkov, pacientov aj žiakov škôl. Pri zvolení prístupových kariet Mifare možno funkcionalitu posunúť aj na ďalšie rozšírené služby, ako môžu byť návštevy jedálne, knižnice, alebo internátneho ubytovania v prípade školského zamerania používateľov kariet.