Heat mapy - Dahua inteligentná analýza pre retail
Zaujímavosti • 15.06.2015

Heat mapy - Dahua inteligentná analýza pre retail

Ivan Žiak

Retailových obchodníkov aj druhov tovaru, ktoré sa predávajú je veľké množstvo. Cieľom každého predajcu je poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom a zvyšovanie predajov. Pre meranie úspešnosti podnikania v dnešnej dobe nestačí iba zrátanie tržieb. Dnes sú v ponuke produkty, ktoré pomôžu pochopiť správanie zákazníkov a podporia zvyšovanie zisku. Nové funkcie umožnia spočítať počet návštevníkov predajne a k tomuto údaju je možné objektívne vztiahnuť objem tržieb. Dahua Technology uvádza na trh Star Light sériu IP kamier, ktoré obsahujú funkcie užitočné pre retail, ako je počítanie zákazníkov a Heat mapy.

Počítanie zákazníkov

Pre vyčíslenie počtu návštevníkov bolo v minulosti vyrobených mnoho zariadení. Dnes túto funkciu plne preberajú IP kamery. Kamera spočíta celkový počet návštevníkov, zobrazí aktuálny stav prítomných a zachytené dáta prevedie do prehľadných grafov potrebných k ďalšiemu vyhodnoteniu. Vďaka tejto funkcii je možné predpovedať návštevnosť predajne v rôznych časových intervaloch a pripraviť sa na nápor zákazníkov.

Heat mapy

Snom každého obchodníka je vedieť odhadnúť správanie svojich zákazníkov, aby bolo možné sa dôkladne pripraviť na plnenie ich potrieb a prianí. Technológie v tejto oblasti pokročili vpred a dokážu využiť dohľadové kamery pre vytvorenie Heat mapy. Podstavou mapy je sledovanie pohybu osôb v obraze kamery. Množstvo detekovaného pohybu kamera prevedie na teplotnú mapu, kde je využitá škála farieb odrážajúca hustotu pohybu. Chladné farby znázorňujú minimálny pohyb a červená farba ukazuje oblasti najväčšej frekvencie pohybu. Heat mapy napomáhajú predajcom umiestniť produkty, ktoré majú najväčší záujem predávať. Mapa dokonale znázorňuje miesta, kde zákazníci trávia najviac času. Pre lepšie využitie potenciálu podnikania poslúžia IP kamery Dahua série 8000.