GPS pre autoškoly
Zaujímavosti • 25.10.2016

GPS pre autoškoly

Anonym

GPS pre autoškoly 

TSS Group a.s. je certifikovaným partnerom pre vybavenie autoškôl schváleným identifikačným zariadením podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý aktuálne upravuje Vyhláška č. 45/2016.

Prevádzkovateľom autoškôl ponúkame identifikačné zariadenia:

  • vozidla
  • učebne 
  • trenažéra

Získanie osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia vydané MDVRR SR 18.05.2016:

  1. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-001
  2. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/2016-001

Viac podrobností Vám predstavíme na stránkach www.gpspreautoskoly.sk