Forteza mikrovlnné bariéry
Zaujímavosti • 18.12.2015

Forteza mikrovlnné bariéry

Matej Malovec

Európsky výrobca mikrovlnných bariér pre stráženie objektov i priľahlých pozemkov. Jedná sa o jednoduchú a efektívnu ochranu perimetrov pre priemyselný, ale aj súkromný sektor.

Hlavné výhody produktov Forteza

 • algoritmus pracuje s viacnásobným „thresholdem“ (eliminuje falošné poplachy)
 • 4 nezávislé kanály vylučujú vzájomné rušenie (pri využití niekoľkých bariér za sebou)
 • nastavenie bariéry je možné bez ďalších zariadení (vstavaný switch)
 • pracovná frekvencia 10,525 GHz
 • odolnosť proti elektromagnetickému poľu až 500 kV

Princíp činnosti

Princíp fungovania detektoru spočíva v generovaní elektromagnetického poľa v priestore medzi vysielačom a prijímačom. Pole vytvára volumetrickú detekčnú zónu v tvare elipsoidu
a zaznamenávajú sa zmeny tohto poľa. Poplach vyvolá napríklad vkročenie narušiteľa do detekčnej zóny.

Obsah balenia

Sada detektorov sa skladá z:

 • prijímača a vysielača
 • montážnej sady vrátane držiaka - 2 ks
 • spony - 4 ks
 • sady náradia a príslušenstva vrátane skrutkovača, kľúče 8x10
 • užívateľského manuálu
 • USB flashdisku so software a ďalšími informáciami

Odolnosť proti rušeniu signálu

 • snehovou pokrývkou
 • porastom
 • zvieratami
 • nerovnosťami terénu
 • dažďovými a snehovými zrážkami alebo búrkou

Software Forteza

Podporované sú zariadenia s operačnými systémami Windows a Android. Software umožňuje samostatné nastavene citlivosti pre každú dvojicu senzorov zvlášť. Je možné nastaviť aj sledovanie rýchlosti pohybu v detekčnej zóne.