DVS bezpečnostný systém
Zaujímavosti • 25.11.2021

DVS bezpečnostný systém

Nákladné vozidlá, hlavne v hustej premávke mesta, predstavujú riziko pre cyklistov a chodcov pohybujúcich sa v ich blízkosti. Inštalovaný DVS bezpečnostný systém zlepší vodičovi nákladného auta výhľad na zraniteľné skupiny ľudí, ktorí sa nachádzajú pozdĺž vozidla (na pravej alebo ľavej strane) v čase, keď sa vozidlo rozbieha a začína odbočovací manéver. Stále viac oblastí/mestských aglomerácií vyžaduje inštalovaný bezpečnostný systém, ako podmienku povolenia pre vstup nákladných vozidiel, s cieľom chrániť životy cyklistov, motocyklistov, chodcov ...

POPIS FUNKCIE DVS BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU

DVS bezpečnostný systém funguje s ohľadom na vodiča, teda nie trvale, ale iba vtedy, keď je informácia o prítomnosti chodcov/cyklistov potrebná. Pri zapnutej smerovke vpravo a súčasne iba pri nízkej rýchlosti vozidla (do 25 km/h – úroveň si možno zvoliť) je DVS bezpečnostný systém aktívny:

  • bočná detekcia signalizuje vodičovi akusticky či sa na pravej strane nachádza prekážka (cyklista, chodec ...)
  • monitor zobrazuje vodičovi situáciu pozdĺž pravej strany vozidla cez kameru
  • vonkajšia akustická signalizácia upozorňuje cyklistov/chodcov, že vozidlo bude odbočovať

Vodič má možnosť vonkajšiu signalizáciu vypnúť manuálne tlačidlom, pričom signalizácia pre vodiča zostane aktívna. Ak vozidlo prekročí nastavenú rýchlosť, alebo vodič smerovku nezapne, systém vodičovi nebude signalizovať a nebude znieť ani vonkajšia zvuková signalizácia.

Od 26. Okt. 2020, všetky nákladné vozidlá nad 12ton vstupujúce do mesta Londýn a širšieho okolia potrebujú platné bezpečnostné povolenie „HGV Safety Permit“.

DVS štandard objektívne hodnotí aký má výhľad vodič cez okná kabíny. Toto je vyjadrené udelením hviezdičiek (od 0 do 5). Ak vodič nemá dostatočný výhľad na blízke okolie (0), musí byť inštalovaný kompletný DVS bezpečnostný systém. Dopravca žiada o DVS hodnotenie svojho vozidla u predajcu/importéra a ak má vozidlo nulové hodnotenie, o povolenie žiada až po nainštalovaní systému.

TSS Group a. s. ponúka DVS bezpečnostný systém, ktorý umožňuje získať povolenie aj pre vozidlá s nulovým DVS hodnotením (ťahače, sólo nákladné vozidlá ...)

Súčasti DVS bezpečnostného systému podľa smernice mesta Londýn:

  • kamerový monitorovací systém
  • senzorový systém so signalizáciou pre vodiča
  • akustická signalizácia vonkajšia pri odbočovaní
  • výstražné značenie vozidla
  • ochrana proti bočnému podbehnutiu
  • zrkadlá triedy V a VI

DVS bezpečnostný systém TSS obsahuje všetky položky, okrem zrkadiel a ochrany proti bočnému podbehnutiu.

VYNÚTENIE OPATRENÍ / SANKCIE pre LONDÝN

Prevádzkovanie vozidla v širšom Londýne bez povolenia je zaznamenané inteligentnými kamerami a je generovaná pokuta 550 £.