Česká televízia upozornila na Avigilon video analýzu v službách polície mesta Uničov
Zaujímavosti • 02.05.2018

Česká televízia upozornila na Avigilon video analýzu v službách polície mesta Uničov

Ivan Žiak

Účinnosť video analytických funkcií preverí iba nasadenie v praxi. Pre systém Avigilon sa rozhodla polícia českej republiky v meste Uničov, kde pomáha strážnikom zefektívniť výkon služby.

Každá inštalácia mestského kamerového monitorovacieho systému (MKDS) isto využije iné analytické funkcie. Kamerové systémy strážia rôzne lokality, tým pádom sa budú požiadavky pre každé mesto líšiť.

Analytické kamery Avigilon, rozoznajú osoby aj vozidlá automaticky, pomocou predinštalovanej databázy 200 000 vzorcov správania. Nie je teda potrebné nič nastavovať, len spustiť automatickú samo učiacu video analýzu, ktorá v zornom poli kamery prevedie plne automatický rozbor scény a ihneď začne vyhodnocovať výsledky.

Strážnici v Uničove najviac využívajú sledovanie dopravných priestupkov. Video analytické funkcie teda najčastejšie vyhodnocujú pohyb vozidiel. Princíp nastavenia analytického pravidla je rovnaký pre vyhodnotenie osôb i vozidiel.

V obraze, pomocou myši, vyznačíte oblasť záujmu a zvolíte, aké pravidlo sa bude vyhodnocovať. Môže sa jednať o vstup do zvolenej zóny, prekročenie čiary, porušenie smeru pohybu, alebo dlhšie postávanie osoby v oblasti záujmu. Poslednou voľbou je upresnenie sledovaného objektu. Iba zaškrtnete, ak ide o osoby, vozidlá alebo kombináciu.

 

Analytické funkcie využívané v MKDS Uničov podľa reportáže Českej televízie

Automobil zastaví v oblasti záujmu (dopravné priestupky):
Kamerový systém automaticky upozorní na prípady, v ktorých vozidlo zastaví na autobusovej zastávke, na chodníku, na priechod pre chodcov alebo na iných operátorom definovaných miestach.

Objekt vstúpi do oblasti záujmu (ochrana pamiatok):
Kamerový systém upozorní, na výskyt osôb v blízkosti chránených stavieb, ktoré sa často stávajú terčom vandalizmu.

Kamerový systém na všetky udalosti upozorní operátora, ktorý situáciu vyhodnotí a odovzdá informáciu svojim kolegom v teréne. Možno nastaviť systémové pravidlo, ktoré v prípade operátora neprítomnosti upozorní hliadky automaticky. Časové oneskorenie pre túto funkciu je voľne nastaviteľné. Strážnici v teréne teda vždy dostanú automatickú on-line notifikáciu na mobilné zariadenia s náhľadom z kamery, kde je zachytený narušiteľ. V systéme je možné nastaviť pravidlo, ktoré priestupky budú rovno zasielané na hliadku, ktorá má svoje pôsobisko najbližšie k prebiehajúcemu incidentu.

Ďalšie video analytickej funkcie vhodné pre MKDS

Objekt sa zdržuje v oblasti záujmu
Systém upozorní na prítomnosť osôb v miestach, kde je nežiaduce alebo nebezpečné, aby sa zdržiavali ľudia.

Porušenie jednosmernej prevádzky
Jednoduché riešenie dozoru ulíc s jednosmernou prevádzkou. Upozornenie na závažný priestupok je odoslaný aj s fotografiou priamo na mobilné zariadenia hliadky polície.

Objekt zmizne z oblasti záujmu
Analytická funkcia automaticky stráži objekty záujmu, ktoré možno odcudziť alebo upozorní na neprítomnosť policajtov pri výkone služby. Môže ísť napríklad o dozor prítomnosti v nastavenom časovom harmonograme, kedy systém upozorní na neprítomnosť policajtov v ranných hodinách pri priechode pre chodcov na základnej škole.

Vyhľadávanie podľa vzoru osoby a vozidla v celom kamerovom systéme
Kamerový systém pomocou dvoch kliknutí myšou prehľadá záznam zo všetkých kamier a zobrazí pohyb osoby alebo vozidla po meste.

Strata video signálu
Dôležité upozornenie na výpadok kamery, ktorý môže byť spôsobený, poruchou, vandalizmom alebo kamuflážou.

Náhla zmena scény
Zmenu scény opäť môže spôsobiť nežiaduci ľudský faktor alebo napríklad nepriaznivé poveternostné podmienky. Vo všetkých prípadoch systém sám upozorní na zlé nasmerovanie dohľadové kamery.

Podrobnejšie informácie o video analytických funkciách nájdete v článku inteligentná video analýza od Avigilon.