Avigilon ideálny kamerový dohľadový systém
Zaujímavosti • 15.06.2015

Avigilon ideálny kamerový dohľadový systém

Ivan Žiak

Problematiku zabezpečenia riešia špecializované firmy, ktoré pre svoju prácu potrebujú vstupné hodnoty. Touto hodnotou je predstava o reálnych hrozbách, ktorým sa budú snažiť s pomocou techniky predchádzať. Je dobré vybudovať funkčný systém bez tzv. ,,slepých miest“. Kamerový systém treba navrhovať tak, aby zaznamenal všetok tok materiálu a pomocnú prevádzku.

Detail je základ

Systém zachytí možné škody na majetku aj vykládku tovaru, ktoré ďalej postupuje do skladových priestorov. Zvolením kamery s dostatočným rozlíšením možno lepšie identifikovať tovar, ktorý bol predmetom pohybu. Skladové hospodárstvo musí obsahovať kompletnú obrazovú dokumentáciu o pohybe tovaru v skladových priestoroch. Detail z viac megapixelových kamier možno uplatniť aj pri kontrole vydávaní hotovosti (1), dohľadaní incidentov krádeží, alebo prečítaní ŠPZ vozidla (2). Na presnú identifikáciu predávaného tovaru je doporučené prepojiť pokladničný systém s kamerovým. Týmto spojením získate prehľad o práve prebiehajúcom predaji a textovú informáciu z pokladne. Vyhľadávanie záznamu cez POS transakcie priamo podľa predaných položiek vedie k úspore času.

Rýchle vyhľadávanie

Softvér Avigilon využíva unikátne vyhľadávanie pomocou náhľadov (3). Pri tomto režime vyhľadávania predstavuje každý náhľad bod vo zvolenom intervale na časovej osi. Jedná sa o interakciu záznamového softvéru s obsluhou, kde jednoducho zvolíte posledný náhľad pred zmenou hľadaného stavu a Avigilon prepne zobrazenie do užšieho časového intervalu. Následne môžete akciu pre väčšie časové priblíženie opakovať, alebo už spustiť záznam hľadaného incidentu. Ide o veľmi efektívny spôsob, ktorý skráti dobu hľadania na desiatky sekúnd.

Podporné funkcie obrazu

U presklených budov nastáva problém s protisvetlom, ktorý je ideálne riešiť kamerou vybavenou WDR (4), aby nedochádzalo ku skresleniu vplyvom rozdielnej intenzity osvetlenia. WDR u kamier Avigilon nie je jedinou funkciou, ktorá napomáha pri lepšej identifikácii. Softvér Avigilon umožňuje úpravu farebného modelu zaznamenaného obrazu. Táto vlastnosť dokáže zo záznamu "vytiahnuť" požadovanú informáciu, ako sú napr. ŠPZ (5). Avigilon pre svoje kamery vyvinul adaptívne IR (6), ktoré automaticky prispôsobí intenzitu prisvietenia na základe vzdialenosti objektu od kamery. Vďaka tejto technológii nedochádza k presvetleniu objektov v blízkosti kamery a umožní ľahkú identifikáciu osôb.

Nižší počet kamier

Pre dôkladné zabezpečenie modelovej situácie postačí 13 kamier, pričom jedna kamera je využívaná pre čítanie ŠPZ a automatizáciu vjazdu do objektu. Šesť kamier sa stará o monitorovanie vonkajších priestorov. Skladovú časť objektu plne pokryjú tri kamery. Na predajni je nasadená kamera so záberom 360°, kamera sledujúca pokladňu a jedna kamera s WDR zameraná na vstup. K ďalšiemu spracovaniu nasnímaného obrazu slúži server s nainštalovaným softvérom Avigilon, alebo jednoúčelové záznamové zariadenie NVR. Záznamový server sprostredkováva distribúciu obrazu pre pripojených klientov za pomoci technológie HDSM ™ 2.0 vyvinutú spoločnosťou Avigilon. Pre zabezpečenie možných rizík mimo pracovnú dobu je mobilný prístup neoddeliteľnou súčasťou. Pomocou aplikácie v smartfóne možno sledovať živý obraz aj prechádzať záznam. Záznam z viacerých kamier je vďaka dokonalej práci Avigilon softvéru synchronizovaný a dostupný behom okamihu v celom rozsahu uložených dát.

Úspora času

Avigilon šetrí čas inštalačným firmám protokolom ZeroConf, vďaka ktorému je možné systém oveľa skôr a ľahšie prevádzkovať. Pri prvom zapojení kamier a servera do switcha sa kamery bez akéhokoľvek predchádzajúceho nastavenia samé začnú načítavať do softvéru a možno ich pripojiť a nastaviť. Softvér Avigilon sa automaticky stará aj o aktualizáciu firmvéru v kamerách. K tejto činnosti nepotrebuje ďalšiu asistenciu technika, alebo obsluhy. Aktualizáciu záznamového softvéru je potrebné iba potvrdiť a server si novšiu verziu stiahne a nainštaluje sám. Po dokončení aktualizácie server automaticky ponúkne upgrade aj na klientskej stanici, kde stiahnutie prebieha už zo záznamového servera. Opäť stačí, keď používateľ klientskeho softvéru len potvrdí, že súhlasí s aktualizáciou.

Nikdy nekončiace inovácie

Softvér Avigilon sa nepýši len prirovnaním k etalónu rýchlosti, ale aj prehľadným užívateľským rozhraním a jednoduchým intuitívnym ovládaním. Každý si iste obľúbi možnosť pracovať na viacerých kartách, využívať hľadanie pomocou náhľadov, vytvárať u záznamov záložky, alebo ukladať prednastavené pohľady. Vyššie uvedená zmienka najobľúbenejších funkcií len slabo pootvára pomyselné vstupné dvere pre najpokrokovejší, najprehľadnejší a najrýchlejší záznamový softvér na trhu.

Ľahká príprava

Každá inštalácia má svoje úskalia a špecifiká. Avigilon preto pomáha už pred samostatnou realizáciou projektu pomocou prehľadných kalkulátorov. Jedná sa o kalkuláciu diskovej kapacity a vhodného typu kamery podľa vopred špecifikovaných parametrov scény. Tieto pomôcky napomôžu aj skúseným technikom a uľahčia komunikáciu s užívateľom vďaka názornej ukážke výsledného vyobrazenia konkrétne zvolenou kamerou. Produkty spoločnosti Avigilon ľahko, rýchlo a profesionálne plnia potreby a želania koncových užívateľov v každom odvetví.