Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie k projektom EÚ a verejné obstarávanie • 27.05.2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Anonym

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU) PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA ČÍSLO 25/2006 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

 

TSS Group a.s., Trenčín vyhlasuje  podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku na zabezpečenie výstavy Security 2014 v Bratislave. Predpokladaná hodnota zákazky je: 12.238,00 EUR bez DPH.

Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)