Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania
Informácie k projektom EÚ a verejné obstarávanie • 12.11.2013

Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania

VÝSLEDOK VYHODNOTENIA PONÚK A PORADIE UCHÁDZAČOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Súťažné podklady
 

Vyhodnotenie ponúk