Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania
FAQ • 12.11.2013

Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania

Anonym

VÝSLEDOK VYHODNOTENIA PONÚK A PORADIE UCHÁDZAČOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Súťažné podklady
 

Vyhodnotenie ponúk