Výsledky vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania
Informácie k projektom EÚ a verejné obstarávanie • 12.06.2014

Výsledky vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania

VÝSLEDOK VYHODNOTENIA PONÚK A PORADIE UCHÁDZAČOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Záznam z vyhodnotenia ponúk (prieskum trhu)
 

Zmluva o poskytnutí služieb