Výsledky vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania
FAQ • 12.06.2014

Výsledky vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejného obstarávania

Anonym

VÝSLEDOK VYHODNOTENIA PONÚK A PORADIE UCHÁDZAČOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Záznam z vyhodnotenia ponúk (prieskum trhu)
 

Zmluva o poskytnutí služieb