EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ing. Martina Ukušová
Hlavný účtovník
tel.: +421 32 7704 267
e-mail: ukusova@tssgroup.sk

 

Barbora Jurigová
Asistent učtovníka
tel.: +421 32 7704 224
e-mail: jurigova@tssgroup.sk

Katarína Kopecká
Referent personalistiky
tel.: +421 32 7704 225
e-mail: kopecka@tssgroup.sk

 

Magdaléna Kamasová
Referent predaja služieb
GPS monitoring
tel.: +421 32 7704 271
e-mail: kamasova@tssgroup.sk

Lenka Kubištíková
Referent predaja služieb
GPS monitoring
tel.: +421 32 7704 295
e-mail: kubistikova@tssgroup.sk

Ľubica Bobotová
Referent predaja služieb
GPS monitoring
tel.: +421 32 7704 271
e-mail: bobotova@tssgroup.sk

Marcela Klimovská
Administratívna pracovníčka
Pohľadávky a záväzky
tel.: +421 32 7704 212
e-mail: klimovska@tssgroup.sk