Podporuje bezplatný Realshot všetky Sony kamery?
FAQ • 22.04.2014

Podporuje bezplatný Realshot všetky Sony kamery?

Ivan Žiak

Áno Reashot Manager lite podporuje všetky kamery od 1. do 6. generácie.