GPS lokalizátor so službou SMART Loc EU 12
GPS lokalizátor so službou SMART Loc EU 12

GPS lokalizátor so službou SMART Loc EU 12

Kód: SMART Loc EU 12

SMART Loc je GPS/Glonass/GPRS lokalizátor s internou záložnou batériou a je určený pre pevnú montáž do osobných, dodávkových, alebo nákladných vozidiel a pracovných strojov. Dodávaný je s aktívnou SIM kartou a predplatenou 12 mesačnou lokalizačnou službou v rámci krajín EU.

Záručná doba:
24 mesiacov
Dostupnosť:

SMART Loc slúži na online GPS lokalizáciu, zobrazenie presnej polohy, aktuálnej rýchlosti vozidla a stavu autobatérie. Sledovanie pohybu vozidla spätne je možné v režime história. Na zabezpečenie vozidla sú určené nastaviteľné funkcie stráženia, ktoré je možné aktivovať manuálne, alebo vo vopred nastavený čas. Zobrazenie polohy, ovládanie funkcií stráženia, ako aj hlásenie udalostí je dostupné cez prehľadnú mobilnú aplikáciu, alebo webové užívateľské rozhranie. Všetky funkcie zabezpečuje kompaktná GPS jednotka so vstavanou záložnou batériou.

SMART Loc umožňuje nastavenie režimu stráženia:

 • automatický režim s funkciou plánovača
 • manuálna aktivácia a deaktivácia stráženia
 • automatické vytvorenie virtuálnej zóny stráženia v okolí vozidla po vypnutí zapaľovania. Opustenie zóny bez zapnutia zapaľovania bude vyhodnotené ako nepovolená udalosť - odťah.

Hlavné vlastnosti zariadenia

 • Univerzálne použitie – určené pre palubné napätie 12 - 24 V
 • Pevná montáž do vozidla – zabezpečí nepretržité a spoľahlivé sledovanie
 • Záložná batéria – umožní zdetegovať a upozorniť užívateľa na odpojenie od napájania
 • Voliteľný režim stráženia – automatický režim alebo manuálna aktivácia / deaktivácia
 • Podpora najnovších vozidiel - možnosť inštalácie aj do vozidiel s IPM* systémom
 • Možnosť prepojenia s autoalarmom

*IPM – Inteligent Power Management System

IPM je systém inteligentného riadenia úrovne palubného napätia vozidla a regulácie dobíjania akumulátora. Vozidlá bez IPM systému po naštartovaní motora majú konštantné palubné napätie v rozmedzí 13,8 - 14,5 V. Vozidlá vybavené IPM systémom majú palubné napätie pri naštartovanom motore v rozmedzí 12,2 – 15,6 V . IPM systém vo vozidlách slúži na efektívne využívanie energie, zvyšuje životnosť akumulátora vozidla a dokáže dobíjať akumulátor aj pri častých krátkych jazdách.

Lokalizátor SMART Loc užívateľa informuje o týchto udalostiach:

 • Naštartovanie / vypnutie motora vozidla
 • Pripojenie / odpojenie napájania
 • Vyvolanie otrasov vo vozidle
 • Neoprávnený pohyb vozidla - automatické upozornenie pri odťahu
 • Nízke napätie akumulátora vozidla
 • Strata spojenia so serverom GPS Loc
 • Poplach z autoalarmu
 • Aktualizácia polohy počas jazdy vozidla – v jedinečnom intervale každých 15 sekúnd

Upozornenie:

Zariadenie si vyžaduje pevnú, odbornú montáž a trvalé napájanie z palubnej siete vozidla. Cena riešenia SMART Loc EU 12 obsahuje GPS zariadenie so záložnou batériou a aktívnu SIM kartu s predplatenou 12 mesačnou lokalizačnou službou v rámci krajín EU. Cena nezahŕňa poplatok za montáž.


 Veľkosť
Žiadne dokumenty
 • Nové príspevky môžu pridávať len registrovaní užívatelia.