F.A.Q. - Zabezpečovacie systémy

Satel Integra - príklad konfigurácie ovládanie osvetlenia

Pridané: 26.5.2020, F.A.Q

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie riadenia osvetlenia vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Import údajov do novej ústredne INTEGRA

Pridané: 9.12.2019, F.A.Q

Import údajov znamená nahratie údajov do novej alebo vyresetovanej ústredne. Údaje môžu byť vytvorené v programe DLOADX offline alebo môžete použiť súbor údajov z predchádzajúcej inštalácie.

Zopnutie výstupu po nastavenom čase ak je narušený vstup (INTEGRA)

Pridané: 18.11.2019, F.A.Q

Možnost využitia na zatvorenie brány pokial je otvorená dlšie ako je nastavený čas, ale ak počas nastaveného času došlo ku jej zatvoreniu aby sme ju neotvorili.

Zopnutie výstupu po dlhom narušení vstupu (INTEGRA)

Pridané: 23.10.2019, F.A.Q

Pre zopnutie výstupu až po dlhom narušení vstupu nastavte nasledovné...

Otvorenie dverí mobilnou aplikáciou cez makro (INTEGRA)

Pridané: 21.10.2019, F.A.Q

Pre otvorenie dverí cez makro je potrebné nastaviť nasledovné...

Nastavenie automatického zapnutia stráženia bez pohybu (INTEGRA)

Pridané: 22.2.2019, F.A.Q

Vo výstupoch nastavte jeden virtuálny výstup na: Prepínač MONO...

Inovácia firmvéru ústredne PERFECTA

Pridané: 12.4.2018, F.A.Q

Inovácia firmvéru ústredne znamená výmenu jej interného softvéru alebo firmvéru. Jeho cieľom je posilniť stabilitu programu, výkon, rozšíriť funkčnosť a odstrániť chyby...

Konfigurácia GSM modulu ústredne VERSA Plus

Pridané: 9.4.2018, F.A.Q

GSM modul, integrovaný na základnej doske ústredne VERSA Plus, umožňuje jednoduché oznamovanie systémových udalostí prostredníctvom mobilného telefónu...

Prihlásenie bezdrôtových zariadení na ústredňu VERSA Plus

Pridané: 5.4.2018, F.A.Q

Prihlásenie zariadení je proces pridávania bezdrôtových zariadení do pamäte kontroléra ACU-120/ACU-270...

Konfigurácia hlasového modulu ústredne VERSA Plus

Pridané: 4.4.2018, F.A.Q

Hlasový modul, integrovaný na základnej doske ústredne VERSA Plus, umožňuje prehrávanie hlasových správ v telefónnych oznámeniach, ako aj funkciu hlasového ovládania...

SMS ovládanie ústredne VERSA Plus

Pridané: 29.3.2018, F.A.Q

GSM modul, integrovaný na základnú dosku ústredne VERSA Plus, umožňuje jednoduché oznamovanie systémových udalostí prostredníctvom mobilného telefónu...

Upgrade firmvéru ústredne INTEGRA

Pridané: 29.3.2018, F.A.Q

Upgrade firmvéru ústredne znamená výmenu jej interného softvéru alebo firmvéru...

Nastavenie klávesnice pre podsystém (Paradox)

Pridané: 27.3.2018, F.A.Q

Toto nastavenie je potrebné vtedy, ak chcete, aby užívateľ ovládal zvolený(é) podsystém(y) z konkrétnej klávesnice...

Aký je rozdiel medzi použitím frekvencie 433 MHz a 868 MHz?

Pridané: 16.6.2015, F.A.Q

Podľa všeobecného povolenia na využívanie rádiových frekvencií na prevádzkovanie zariadenia krátkeho dosahu pre nešpecifikované stanice je maximálny vyžiarený výkon zákonom obmedzený na hodnotu 10 mW

Viem na EZS Paradox zaarmovať alebo odarmovať pomocou mobilného telefónu?

Pridané: 5.3.2013, F.A.Q

Áno pomocou PCS200 a SMS, alebo cez mobilnú aplikáciu iPARADOX a IP100.

Existuje jednoduché riešenie na zabezpečenie napr. garáže bez použitia EZS systému?

Pridané: 9.2.2013, F.A.Q

Áno, GSM komunikátor GeSM Easy 21 s odarmovaním / zaarmovaním cez mobil.