MOJE TSS

V tejto sekcii nájdete všetky informácie týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi TSS Group a.s. a Vašou spoločnosťou. Každému obchodnému partnerovi umožňuje získať informácie o jeho ponukách vystavených našimi obchodno-technickými zástupcami, o histórii objednávok, faktúr a reklamácií. Zobrazovanie tejto sekcie je umožnené len osobám, ktoré majú nastavené práva a sú vzájomne odsúhlasené.

Ako naplno využívať možnosti sekcie ,,Moje TSS", vám poradia naše krátke návody.