Nová technologie pro měření teploty lidského těla

Tato technologie je vhodná pro komplexy a instituce s větším pohybem osob jako jsou například administrativní budovy, banky, nákupní centra, nádraží, letiště, školy nebo nemocnice. Toto řešení především významně přispívá k prevenci šíření onemocnění díky rychlému bezkontaktnímu měření tělesné teploty. Systém například aktuálně využívá Uherskohradišťská nemocnice při kontrole pacientů přicházejících do jejího areálu.

Přesnost měření
± 0,3 °C

Upozornění
na zvýšenou teplotu

Kontrola
použití roušky

Měření více
osob najednou

Jednoduchá
instalace

Pro lepší představu si uveďme modelový příklad. Standardní měření teploty jedné osoby zabere přibližně 3 sekundy a ke změření teploty u 5000 osob bychom tedy teoreticky potřebovali zhruba 4,2 hodiny.

Ve srovnání s tím dokáže technologie Dahua změřit 3 osoby za sekundu, v našem případě tedy pro změření teploty u 5000 osob potřebujeme "pouze" 30 minut. Díky tomu se výrazně snižuje nežádoucí shlukování většího počtu osob při čekání na kontrolní měření teploty.

Hlavní výhody:

 • Přesnost měření s odchylkou ±0,3 °C
 • Možnost použití v úzkých prostorách
  (vchody, východy apod.)
 • Měřit lze i ve velkých prostorách
  (letiště, železniční stanice apod.)
 • Bezpečné měření teploty bez blízkého kontaktu
  měřené osoby a osoby provádějící měření
 • Široké pokrytí a detekce více osob
 • Snadné použití a nasazení
 • Alarm při detekci zvýšené teploty
 • Zpětné sledování záznamu, analýza apod.

Řešení pro hromadné měření tělesné teploty osob je postaveno na použití kombinace speciální průmyslové kamery a referenčního teplotního bodu. Získaný záznam se ukládá na záznamové zařízení s pevným diskem vhodným pro nepřetržitý provoz 24 hodin / 7 dní v týdnu. Živý obraz s okamžitým vyhodnocením teploty jednotlivých osob, upozornění na osoby se zvýšenou teplotou i uložený záznam lze sledovat prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní na monitoru.

Podívejte se také na desatero informací pro správný výběr opravdu funkčního řešení pro hromadné měření teploty.

Zařízení je pouze pro vnitřní použití. Kamera ani "Blackbody" nesmí být na přímém Slunci. V takovém případě nelze zaručit správná funkčnost a přesnost!

Tento set nabízíme ve třech variantách:

Pokud jste zájemce, který u nás není zaregistrován, rádi Vám sdělíme bližší informace o tomto produktu na e-mailové adrese set@tssgroup.cz nebo telefonním čísle +420 514 514 245.

.

Nová technológia merania teploty ľudského tela

Táto technológia je vhodná pre komplexy a inštitúcie s väčším pohybom osôb, ako sú napríklad administratívne budovy, banky, nákupné centrá, stanice, letiská, školy alebo nemocnice. Toto riešenie predovšetkým významne prispieva k prevencii šírenia ochorení vďaka rýchlemu bezkontaktnému meraniu telesnej teploty. Systém napríklad aktuálne využíva nemocnica v Uherskom Hradišti pri kontrole pacientov prichádzajúcich do jej areálu.

Presnosť merania
± 0,3 ° C

Upozornenie
na zvýšenú teplotu

Kontrola
použitia rúška

Meranie viac
osôb naraz

Jednoduchá
inštalácia

Pre lepšiu predstavu si uveďme modelový príklad. Štandardné meranie teploty jednej osoby zaberie približne 3 sekundy a ku zmeraniu teploty u 5000 osôb by sme teda teoreticky potrebovali zhruba 4,2 hodiny.

V porovnaní s tým dokáže technológia Dahua zmerať 3 osoby za sekundu, v našom prípade teda pre zmeranie teploty u 5000 osôb potrebujeme "iba" 30 minút. Vďaka tomu sa výrazne znižuje nežiadúce zhlukovanie väčšieho počtu osôb pri čakaní na kontrolné meranie teploty.

Hlavné výhody:

 • Presnosť merania s odchýlkou ±0,3 °C
 • Možnosť použitia v úzkych priestoroch (vchody, východy a pod.)
 • Možnosť použitia vo veľkých priestoroch (letiská, železničné stanice a pod.)
 • Bezpečné meranie teploty bez blízkeho kontaktu meranej a meracej osoby
 • Široké pokrytie a detekcia viac osôb
 • Jednoduché použitie a nasadenie
 • Alarm pri detekcii zvýšenej teploty
 • Spätné sledovanie záznamu, analýza a pod.

Riešenie pre hromadné meranie telesnej teploty osôb je postavené na použitie kombinácie špeciálnej priemyselnej kamery a referenčného teplotného bodu. Získaný záznam sa ukladá na záznamové zariadenie s pevným diskom vhodným pre nepretržitú prevádzku 24 hodín / 7 dní v týždni. Živý obraz s okamžitým vyhodnotením teploty jednotlivých osôb, upozornenie na osoby so zvýšenou teplotou i uložený záznam možno sledovať prostredníctvom užívateľsky prívetivého rozhrania na monitore.

Pozrite sa tiež na desatoro informácií pre správny výber naozaj funkčného riešenia pre hromadné meranie teploty.

Zariadenie je len na vnútorné použitie. Kamera ani "Blackbody" nesmie byť na priamom slnku. V takom prípade sa nedá zaručiť správna funkčnosť a presnosť!

Tento set ponúkame v troch variantoch:

Pokiaľ ste záujemca, ktorý u nás nie je zaregistrovaný, radi vám poskytneme bližšie informácie o tomto produkte na e-mailovej adrese: set@tssgroup.sk alebo na telefónnom čísle: +421 327 704 238.

.