V tejto sekcii môžete vkladať nové reklamácie alebo sledovať stav vybavovania tých existujúcich. K dispozícii máte aj históriu skôr vložených reklamácií s možnosťou tlače reklamačného formulára.