Vážení zákazníci,

dnes a denne si v našej spoločnosti uvedomujeme, aké je pre nás dôležité byť s Vami v kontakte. Aj keď sa snažíme ,,nezaspať na vavrínoch“ a vnímať Vaše požiadavky a potreby priebežne, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, zameraného
na náš web. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá, či už sa jedná o výhrady alebo pochvaly. Všetko je anonymné a šetriť nás
rozhodne nemusíte! smiley

V každom prípade si Vašich odpovedí veľmi vážime a ďakujeme za Váš čas a energiu venovanú tomuto prieskumu.

Váš tím TSS Group