PRÍKLADY RIEŠENIA PRÍSTUPOVÝCH SYSTÉMOV

Inštalácia prístupového systému Entry

Sklad sa nachádza v tej istej budove ako administratívna časť, priestory sú oddelené dverami, cez ktoré sa vchádza mechanicky, na kľúč. Kľúč vlastní každý zamestnanec skladu a pre administratívnych pracovníkov je umiestnený kľúč pri dverách. Práve táto situácia je kameňom úrazu, keďže kľúč sa často stráca a niekoľko krát sa stalo, že do objektu  vstúpila neoprávnená osoba, či už v podobe zákazníka alebo obchodného partnera.