Vizuálny výstražný systém pre vysokozdvižné vozíky
Zaujímavosti • 24.09.2015

Vizuálny výstražný systém pre vysokozdvižné vozíky

Anonym

Vizuálny výstražný systém pre vysokozdvižné vozíky


Blue Spot a Red Zone sú LED svetlá, ktoré svoje využitie nachádzajú predovšetkým v rámci zlepšenia viditeľnosti v rušných skladoch s neprehľadnými križovatkami alebo v prostredí s vysokým hlukom a výrazne tým zvýšia bezpečnosť pri práci s vysokozdvižným vozíkom. V ponuke máme LED bezpečnostné svetlá značky ECCO safety Group. Projekcia modrej šípky EW2010B (Blue spot) na podlahu pomáha upozorniť chodcov a obsluhu manipulačnej techniky na blížiaci sa vozík a jeho smer jazdy. Projekcia červeného zónového osvetlenia EW2015R (Red Zone) na oboch stranách vozíka pomáha chodcom indikovať vzdialenosť, ktorú by mali dodržať od vozíka.

             EW2010B                         EW2015R