Stupne bezpečnosti
FAQ • 15.06.2016

Stupne bezpečnosti

Stupne bezpečnosti

Kategórie podľa normy CSN EN 50 131-1
Prehľad minimálneho zabezpečenia pri jednotlivých stupňov zabezpečenia
Odporúčaná ochrana objektu podľa stupňa zabezpečenia
Hlásiaci zariadení
Doba zálohovania poplašného systému pri výpadku napájacieho napätia
Odporúčané úrovne zabezpečenia budov spracované s využitím ČSN CEN / TS 14383-4

U návrhu zabezpečenie objektov sa môžeme stretnúť s požiadavkou na stupeň bezpečnosti. Ide o kategórie podľa normy CSN EN 50 131-1, ktorá rozdeľuje škálu na štyri stupne. Pre najbežnejšie inštalácie ako sú byty, rodinné domy a garáže postačí tak, ako je vidieť z nasledujúcej tabuľky, prvý stupeň zabezpečenia.

Každá kategória vyžaduje rôzne úrovne zabezpečenia. Dôležité je zabezpečiť možné miesta neoprávneného vstupu proti otvoreniu, alebo prieniku. Miestnosť, v ktorej je vysoká pravdepodobnosť detekcie, je nutné vybaviť detektorom narušenia.

Ihneď po detekcii narušiteľa je samozrejme potrebné na túto udalosť bezodkladne upozorniť. Tu sa budeme baviť o nezávisle napájanej siréne pre prvý stupeň, až po systém s pevne stanoveným intervalom hlásenia pre tretí a štvrtý stupeň zabezpečenia.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady pre rôzne úrovne zabezpečenia. Odporúčané úrovne zabezpečenia obchodných a administratívnych budov sú spracované s využitím ČSN CEN / TS 14383-4. Kompletný zoznam kategórií podľa normy možno vyčítať z nasledujúceho PDF.